07.01.2010 09:59:19

Co získáte stanete- li se členem BIS

členský odznak,audio sestavu,osobní zbraň,laptop,automobil...
(do věku 18ti let pouze odznak,laptop+osobní stráž)

05.01.2010 11:16:24

Níže uvedená jmena dostanou poštou pozvánku na sraz.Výcvik bude trvat asi 3 měsíce.Kdy a kde to se dozvíte na pozvánce.POZOR to je vaše příl

05.01.2010 10:52:55

PAVEL KONÍČEK,FILIP HAUVERLAND,JIŘÍ MÁČIL A MICHAEL JENSKÝ

POSLEDNÍ ŠANCE SE STAT AGENTEM PRO OBLAST 54/79a (severní morava)

05.01.2010 10:42:31

Znak BIS

znak_det

05.01.2010 10:41:42

Jaké základní požadavky jsou kladeny na zájemce, který se chce stát zpravodajským důstojníkem BIS?

Věk 18 let, česká státní příslušnost, vysokošlolské vzdělání, čistý trestní rejstřík, fyzické a duševní zdraví. Podrobněji v kapitole zaměstnání.

05.01.2010 10:40:36

Agenti

Agentem (dle zákona osobou jednající ve prospěch BIS) může být pouze člověk starší 18 let. Nabídnout své služby může aktivně každý občan, v převážné většině případů si ale Služba vybírá své spolupracovníky sama. Agent je používán pro sběr informací výhradně z oblastí, kde BIS ze zákona působí. Služba má zákonnou povinnost svého agenta chránit před vyzrazením a také před újmou na cti, zdraví a majetku, která by mohla vzniknout v souvislostí s jeho prací pro BIS.

05.01.2010 10:39:05

Čím se zabýváme???

Podle zákona o zpravodajských službách ČR (č. 153/1994 Sb.) se Bezpečnostní informační služba zabývá získáváním, shromažďováním a vyhodnocováním následujících informací:

•hrozby terorismu
•aktivity ohrožující bezpečnost nebo významné ekonomické zájmy státu
•činnost cizích zpravodajských služeb na našem území
•záměry nebo činy mířící proti demokratickým základům, svrchovanosti a územní celistvosti ČR
•aktivity organizovaného zločinu
•činnosti ohrožující utajované informace

05.01.2010 10:37:17

KDO JSME???

Bezpečnostní informační služba je zpravodajská instituce České republiky, která působí uvnitř státu. Získává, shromažďuje a vyhodnocuje závažné informace důležité pro bezpečnost, ochranu ústavního zřízení a významných ekonomických zájmů republiky.


--------------------------------------------------------------------------------